برنامه ویژه
اولین کنفرانس بین المللی تبلیغات

 08/03/1389

لغایت 

  09/  09/03/1389

برنامه های ویژه  
اولین کنفرانس و نمایشگاه هوشمند سازی در ساختمان
20/09/96
16 روز مانده به برگزاری
تماس باما 

ارتباط با مرکز
29902756
22431614


خط اختصاصی پیام کوتاه
30009900002756

پشتیبانی فنی وب سایت
 09375303633

آمار  
       تالار علامه طباطبایی  
 
تالارعلامه طباطبایی
150   نفر ظرفیت :
طبقه 1 موقعیت: