برنامه ویژه
اولین کنفرانس بین المللی تبلیغات

 08/03/1389

لغایت 

  09/  09/03/1389

برنامه های ویژه  
اولین کنفرانس و نمایشگاه هوشمند سازی در ساختمان
20/09/96
16 روز مانده به برگزاری
تماس باما 

ارتباط با مرکز
29902756
22431614


خط اختصاصی پیام کوتاه
30009900002756

پشتیبانی فنی وب سایت
 09375303633

آمار  
       سایر فضاها  
 
 

نمازخانه


اتاق اداری

 


دبیرخانه باز


پارکینگ