برنامه ویژه
اولین کنفرانس بین المللی تبلیغات

 08/03/1389

لغایت 

  09/  09/03/1389

برنامه های ویژه  
همایش ایمنی و سلامت غذا
15/12/96
9 روز مانده به برگزاری
تماس باما 

ارتباط با مرکز
29902756
22431614


خط اختصاصی پیام کوتاه
30009900002756

پشتیبانی فنی وب سایت
 09375303633

آمار  
       سالن کنفرانس حکیم خیام  
 
سالن کنفرانس حکیم خیام
45   نفر ظرفیت :
طبقه 2 موقعیت: