برنامه ویژه
اولین کنفرانس بین المللی تبلیغات

 08/03/1389

لغایت 

  09/  09/03/1389

برنامه های ویژه  
همایش ایمنی و سلامت غذا
15/12/96
9 روز مانده به برگزاری
تماس باما 

ارتباط با مرکز
29902756
22431614


خط اختصاصی پیام کوتاه
30009900002756

پشتیبانی فنی وب سایت
 09375303633

آمار  
       تالار ها،سالن های کنفرانس و فضاهای نمایشگاهی  
     
 
تالار ابوریحان بیرونی
650  نفر :ظرفیت
طبقه همکف :موقعیت
تالارعلامه طباطبایی
150  نفر :ظرفیت
طبقه 1 :موقعیت
تالار خوارزمی
150  نفر :ظرفیت
طبقه 2 :موقعیت
تالار استاد شهریار
90  نفر :ظرفیت
طبقه 3 :موقعیت
سالن کنفرانس پروین اعتصامی
75  نفر :ظرفیت
طبقه 3 :موقعیت
سالن کنفرانس شیخ بهایی
45  نفر :ظرفیت
طبقه 1 :موقعیت
سالن کنفرانس حکیم خیام
45  نفر :ظرفیت
طبقه 2 :موقعیت
فضای نمایشگاهی یاس
630  متر :مساحت
طبقه 2 :موقعیت
فضای نمایشگاهی نیلوفر
480  متر :مساحت
طبقه همکف جنب تالار ابوریحان :موقعیت
فضای نمایشگاهی شقایق
330  متر :مساحت
زیر طبقه همکف جنب تالار ابوریحان :موقعیت
فضای نمایشگاهی گلبرگ یک
220  متر :مساحت
طبقه 1 جنب تالار علامه و سالن کنفرانس شیخ بهایی :موقعیت
فضای نمایشگاهی گلبرگ دو
220  متر :مساحت
طبقه 2 جنب تالار خوارزمی و سالن کنفرانس حکیم خیام :موقعیت
فضای نمایشگاهی گلبرگ سه
220  متر :مساحت
طبقه 3 جنب تالار استاد شهریاروسالن کنفرانس پروین اعتصامی :موقعیت
فضای باز نمایشگاهی وردوی نیلوفر
 متر :مساحت
طبقه همکف ، ورودی فضای نمایشگاهی نیلوفر :موقعیت
فضای باز نمایشگاهی وردوی شقایق
 متر :مساحت
زیر طبقه همکف ، ورودی فضای نمایشگاهی شقایق :موقعیت
فضای باز نمایشگاهی وردوی گلبرگ یک
 متر :مساحت
طبقه 1 ، ورودی فضای نمایشگاهی گلبرگ یک :موقعیت